Naším poslaním je podpora znevýhodnených detí a mladých ľudí v Afrike.

Sme občianske združenie Deti Afriky

Ako samostatné občianske združenie fungujeme od roku 2016, no naše aktivity rozvíjame už od roku 2011. Doteraz sme podporovali chudobných študentov na strednej škole v Maretadu a základnej škole v Haydom. Po oboznámení sa so situáciou opustených detí v nemocnici v Haydom sme sa rozhodli aj pre podporu sirôt v predškolskom veku.

Garanti projektu

Naši partneri v Tanzánii sú zárukou správneho využitia Vašej podpory.

Martin Tango

Riaditeľ školy LEA

Vyrastal v mimoriadne ťažkých pomeroch. Ujal sa ho pastor Zak a umožnil mu študovať. V roku 2010 založil súkromnú školu LEA v meste Dongobesh s 10 žiakmi. Škola má dnes viac ako 600 študentov a najlepšie výsledky v regióne.

Emanuel Nuwass

Riaditeľ nemocnice

Narodil sa v chudobnej rodine. Ujal se ho nórsky misionár Dr. Olsen, vtedajší riaditeľ nemocnice v Haydom, ktorý mu umožnil prístup k vzdelaniu. Vyštudoval medicínu a nastúpil ako lekár do nemocnice Haydom Lutheran Hospital, kde je v súčasnosti riaditeľom.

Selina Yatosh

farmaceutka

Selina je manželkou riaditeľa Emanuela Nuwassa a pracuje ako farmaceutka v nemocnici. V našom projekte zabezpečuje poradenstvo a podporu pre náhradné rodiny.

Tím Deti Afriky SK

Sme tím ľudí s rôznou históriou a profesným zameraním. Spája nás myšlienka pomoci chudobným a opusteným deťom v Tanzánii.

Leo

Milka

Majka

Marika

Laco

Danka

Ondrej

Podporiť náš projekt môžete aj ľubovoľným príspevkom na náš bankový účet